μπουλόνια διαστολής

  • Wedge Anchors

    Άγκυρες σφήνας

    Η άγκυρα σφήνας είναι μια άγκυρα διαστολής μηχανικού τύπου που αποτελείται από τέσσερα μέρη: το σώμα αγκύρωσης με σπείρωμα, το κλιπ διαστολής, ένα παξιμάδι και ένα πλυντήριο. Αυτές οι άγκυρες παρέχουν τις υψηλότερες και πιο συνεπείς τιμές συγκράτησης οποιασδήποτε μηχανικής αγκύρωσης επέκτασης
  • Drop-In Anchors

    Drop-In Άγκυρες

    Οι άγκυρες Drop-In είναι γυναικείες αγκυρώσεις σκυροδέματος που έχουν σχεδιαστεί για αγκύρωση σε σκυρόδεμα, αυτές συχνά χρησιμοποιούνται για εναέριες εφαρμογές επειδή το εσωτερικό βύσμα της αγκύρωσης επεκτείνεται σε τέσσερις κατευθύνσεις για να συγκρατεί σταθερά την άγκυρα μέσα στην τρύπα πριν τοποθετήσετε μια ράβδο ή ένα μπουλόνι. Αποτελείται από δύο μέρη: το φις διαστολής και το σώμα αγκύρωσης.