μπουλόνια κεφαλής φλάντζας

  • Flange Head Bolts

    Μπουλόνια κεφαλής φλάντζας

    Τα μπουλόνια κεφαλής φλάντζας χρησιμοποιούνται για να στερεώσουν δύο ή περισσότερα μέρη μαζί για να σχηματίσουν ένα συγκρότημα είτε επειδή δεν μπορούν να κατασκευαστούν ως ένα μέρος είτε για να επιτρέψουν τη συντήρηση και την επισκευή αποσυναρμολόγησης. Τα μπουλόνια κεφαλής φλάντζας χρησιμοποιούνται κυρίως σε εργασίες επισκευής και κατασκευής. Έχουν κεφαλή φλάντζας και έρχονται με σπειρώματα μηχανής για σταθερό και σκληρό χειρισμό.