παξιμάδια φλάντζας

  • Flange Nuts

    Παξιμάδια φλάντζας

    Τα παξιμάδια φλάντζας είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα παξιμάδια που είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται με αγκύρια, μπουλόνια, βίδες, στηρίγματα, ράβδους με σπείρωμα και σε οποιονδήποτε άλλο σύνδεσμο που έχει σπειρώματα βίδας μηχανής. Η φλάντζα σημαίνει ότι έχουν φλάντζα στο κάτω μέρος.