επίπεδες ροδέλες

  • Flat Washers

    Επίπεδες ροδέλες

    Οι επίπεδες ροδέλες χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την επιφάνεια έδρασης ενός παξιμαδιού ή της κεφαλής του συνδετήρα, διαδίδοντας έτσι τη δύναμη σύσφιξης σε μια μεγαλύτερη περιοχή. Μπορούν να είναι χρήσιμα όταν εργάζεστε με μαλακά υλικά και υπερβολικά μεγάλες ή ακανόνιστες οπές.