γεμάτες ράβδοι με σπείρωμα

  • Full Threaded Rods

    Πλήρες νήματα

    Οι ράβδοι με σπείρωμα είναι συνηθισμένοι, εύκολα διαθέσιμοι συνδετήρες που χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές κατασκευαστικές εφαρμογές. Οι ράβδοι περνούν συνεχώς από το ένα άκρο στο άλλο και αναφέρονται συχνά ως ράβδοι με σπείρωμα, ράβδος redi, ράβδο TFL (πλήρες μήκος σπειρώματος), ATR (ράβδος όλων των σπειρωμάτων) και μια ποικιλία άλλων ονομάτων και αρκτικόλεξων.