βαθμοί εξαγωνικών καρυδιών οξείδωσης βαθμού 4,8 / 8,8