εξαγωνικά καρύδια

  • Hex Nuts

    Hex Nuts

    Τα παξιμάδια Hex είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα παξιμάδια που διατίθενται και χρησιμοποιούνται με αγκύρια, μπουλόνια, βίδες, καρφιά, ράβδους με σπείρωμα και σε οποιονδήποτε άλλο σύνδεσμο που έχει σπειρώματα βίδας μηχανής. Το Hex είναι σύντομο για το εξάγωνο, που σημαίνει ότι έχουν έξι πλευρές