καρφιά

  • Lock Nuts

    Κλείδωμα καρύδια

    Τα Metric Lock Nuts έχουν όλα ένα χαρακτηριστικό που δημιουργεί μια μη μόνιμη ενέργεια "κλειδώματος". Τα παξιμάδια κλειδώματος ροπής ροπής βασίζονται στην παραμόρφωση του σπειρώματος και πρέπει να είναι κλειδωμένα και να σβήνουν. Δεν είναι περιορισμένα χημικά και θερμοκρασία όπως τα Nuts Insert Lock Nuts, αλλά η επαναχρησιμοποίηση εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.