άγκυρα σφήνας

  • Wedge Anchors

    Άγκυρες σφήνας

    Η άγκυρα σφήνας είναι μια άγκυρα διαστολής μηχανικού τύπου που αποτελείται από τέσσερα μέρη: το σώμα αγκύρωσης με σπείρωμα, το κλιπ διαστολής, ένα παξιμάδι και ένα πλυντήριο. Αυτές οι άγκυρες παρέχουν τις υψηλότερες και πιο συνεπείς τιμές συγκράτησης οποιασδήποτε μηχανικής αγκύρωσης επέκτασης